PRIMARIA COMUNEI VEDEA

Judetul Teleorman

BUGET» PROIECT BUGET LOCAL 2011 -
» BUGET TOTAL -
» BUGET 02 -
» BUGET FUNCŢIONARE -
» BUGET DEZVOLTARE -
» BILANŢ -
» REZULTAT PATIMONIAL -
» REGISTRUL DATORIEI PUBLICE -
» PROIECT BUGET 2012 sursa 10 -
» PROIECT BUGET LOCAL 2012 -
» BUGET GENERAL CONSOLIDAT PROIECT -
» PROGRAM INVESTITII PROIECT 2012 -
» BUGET SURSA 10 ANUL 2012 -
» BUGET LOCAL ANUL 2012 -
» FORMULARE BUGET GENERAL CONSOLIDAT -
» PROGRAM DE INVESTI'II PUBLICE -
» PROGRAM INVESTITII BUGET LOCAL 2012 -
» INDICATORI SINTEZA VENITURI SI CHELTUIELI -
» SITUATII FINANCIARE ANEXA 12 -
» SITUATII FINANCIARE ANEXA 13 -
» SITUATII FINANCIARE BILANT LA 31.12.2011 -
» SITUATII FINANCIARE CT.EXC. CHELT. SURSA 10 -
» SITUATII FINANCIARE CT. EXC. VENIT SURSA 10 -
» PLATI RESTANTE LA 31.12.2011 -
» REZULTAT PATRIMONIAL -
» PROIECT BUGET LOCAL RECTIFICAT luna martie -
» PROIECT BUGET LOCAL RECTIFICAT SURSA 10 -
» FORMULARE PROIECT BUGET GENERAL CONSOLIDAT -
» PROGRAM INVESTITII PUBLICE -
» INDICATORI VENITURI TRIMESTRUL II ANUL 2012 -
» INDICATORI CHELTUIELI SI PLATI RESTANTE TRIMESTRUL II ANUL 2012 -
» BUGET LOCAL ANUL 2012 -
» BUGET SURSA 10 ANUL 2012 -
» BUGET GENERAL CONSOLIDAT 2012 -
» PROIECT BUGET LOCAL SURSA 10, ANUL 2013 -
» PROIECT BUGET LOCAL SURSA 2, ANUL 2013 -
» PROIECT BUGET LOCAL SURSA 7, ANUL 2013 -
» PROIECT BUGET GENERAL CONSOLIDAT ANUL 2013 -
» PROIECT INVESTIŢII PUBLICE ANUL 2013 -
» INDICATORII PENTRU TRIMESTRUL IV ANUL 2012 -
» INDICATORI TRIMESTRUL I ANUL 2013 -
» INDICATORI TRIM. III 2013 -
» indicatori cheltuieli trim I 2014 -
» indicatori venituri trim I 2014 -
» Buget General centralizat - al U.A.T. pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017-2019
» Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole si subcapitole, titluri, articole de cheltuieli si paragrafe - pe trimestre pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017-2019
» Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole de cheltuieli si paragrafe - pe trimestre pe anul 2016 si estimari pe anii 2017-2019 - Primaria Vedea, jud. Teleorman
» Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutilor publice din administratia locala - la data de 31.03.2016
» Bilant - la data de 31.03.2016
» Contul de executie a bugetului local- detalierea cheltuielilor 51.02 - la data de 31.03.2016
» Contul de executie a bugetului local- detalierea cheltuielilor 61.02 - la data de 31.03.2016
» Contul de executie a bugetului local- detalierea cheltuielilor 66.02 - la data de 31.03.2016
» Contul de executie a bugetului local- detalierea cheltuielilor 67.02 - la data de 31.03.2016
» Contul de executie a bugetului local- detalierea cheltuielilor 68.02 - la data de 31.03.2016
» Contul de executie a bugetului local- detalierea cheltuielilor 70.02 - la data de 31.03.2016
» Contul de executie a bugetului local- detalierea cheltuielilor 74.02 - la data de 31.03.2016
» Contul de executie a bugetului local- detalierea cheltuielilor 84.02 - la data de 31.03.2016
» Contul de executie a bugetului institutilor publice finantate din venituri proprii si subventii(De subordonare locala) - Detalierea cheltuielilor 87.10.50 - la data de 31.03.2016
» Contul de executie a bugetului local- detalierea cheltuielilor 54.02 - la data de 31.03.2016
» Cont de executie a bugetului local- cheltuieli - la data de 31.03.2016
» Contul de executie a bugetului institutilor publice finantate din venituri proprii si subventii (de subordonare locala) - venituri 10 - la data de 31.03.2016
» Contul de executie a bugetului institutilor publice finantate din venituri proprii si subventii (de subordonare locala)-cheltuieli - la data de 31.03.2016
» Contul de executie a bugetului local- venituri - la data de 31.03.2016
» Situatia fluxurilor la banca - la data de 31.03.2016
» Situatia fluxurilor de trezorerie - la data de 31.03.2016
» Contul de rezultat patrimonial - la data de 31.03.2016
» Contul de rezultat patrimonial - la data 30.06.2016
» Sinteza platilor restante si a arieratelor - la data de 30.06.2016
» Bilant - la data de 30.06.2016
» Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii(de subordonare locala) - venituri 10 - la data de 30.06.2016
» Contul de executie a bugetului local - venituri - la data de 30.06.2016
» Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii(de subordonare locala) - cheltuieli - la data de 30.06.2016
» Contul de executie a bugetului local - cheltuieli - la data de 30.06.2016
» Contul de executie a bugetului local - detalierea cheltuielilor 51.02.01.03 - la data de 30.06.2016
» Contul de executie a bugetului local - detalierea cheltuielilor 54.02 - la data de 30.06.2016
» Contul de executie a bugetului local - detalierea cheltuielilor 61.02 - la data de 30.06.2016
» Contul de executie a bugetului local - detalierea cheltuielilor 65.02 - la data de 30.06.2016
» Contul de executie a bugetului local - detalierea cheltuielilor 66.02 - la data de 30.06.2016
» Contul de executie a bugetului local - detalierea cheltuielilor 67.02 - la data de 30.06.2016
» Contul de executie a bugetului local - detalierea cheltuielilor 68.02 - la data de 30.06.2016
» Contul de executie a bugetului local - detalierea cheltuielilor 70.02 - la data de 30.06.2016
» Contul de executie a bugetului local - detalierea cheltuielilor 74.02 - la data de 30.06.2016
» Contul de executie a bugetului local - detalierea cheltuielilor 84.02 - la data de 30.06.2016
» Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii(de subordonare locala) - detalierea cheltuielilor 87.10 - la data de 30.06.2016
» Situatia fluxurilor de trezorerie - la data de 30.06.2016
» Situatia fluxurilor la banca - la data de 30.06.2016
» Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutilor publice din administratia locala - la data de 30.06.2016
» Buget general centralizat al U.A.T. - pe anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020
» Bugetul local - pe anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020
» Bugetul activitatiilor finantate din venituri proprii - pe anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020
» Programul de investitii publice - pe grupe de investitii si surse de finantare pe anul 2017
» Bilant - la data de 31.03.2017
» Buget aprobat - 25.08.2017
» Proiect buget - 25.08.2017
» Situatii financiare - 30.06.2017
» Buget general centralizat al UAT - pe anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020
» Buget Rectificat General - Estimari sursa E 08.09.2017
» Buget Rectificat General - Estimari sursa A 08.09.2017
» Programul de investitii publice - pe grupe de investitii si surse de finantare pe anul 2017
» Buget General Consolidat cu estimari - Proiect 26.09.2017
» Buget General cu Estimari sursa E - Proiect 26.09.2017
» Buget General cu Estimari sursa A - Proiect 26.09.2017
» Buget General Centralizat al UAT pe anul 2017 - si estimari pentru anii 2018-2020
» Buget Rectificat General - Estimari 26.09.2017
» Buget Rectificat General - Estimari 26.09.2017
» Buget General Consolidat - Cu estimari
» Buget Rectificat General Estimari A - proiect
» Buget Rectificat General Estimari sursa E - proiect
» Buget General Consilidat cu estimari - aprobat 19.10.2017
» Buget Rectificat General - estimar A - aprobat
» Buget Rectificat General - estimari sursa E - aprobat
» DDS - Conturi de executie III 2017
» Buget General - Consolidat cu estimari
» Buget General - Consolidat cu estimari, aprobat 28.11.2017
» Buget Rectificat General - Estimari sursa A, aprobat 28.11.2017
» Buget Rectificat General - Estimari sursa E, aprobat 28.11.2017
» Buget General Consolidat Cu Estimari - proiect 20.12.2017
» Buget Rectificat General Estimari - proiect 20.12.2017
» Buget Rectificat General Estimari sursa A - proiect 20.12.2017
» Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare - pe anul 2017
» BugetGeneral Consolidat Cu Estimari -
» Buget General Cu Estimari sursa A2018 -
» Buget General Cu Estimari sursa E-2018 -
» Prog. Inv - 2018 initial -
» Buget General Consolidat cu estimari - 06.02.2018
» Buget General cu Estimari - sursa E
» Buget General cu Estimari - sursa A
» Program investitii - 2018 initial-aprobat
» Buget General Consolidat cu Estimari - 23.02.2018
» Situatii financiare - 31.12.2017
» Buget General Centralizat al UAT - pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2021
» Buget Rectificat General Estimari susra E - aprobat 23.02.2018
» Buget Rectificat General Estimari sursa A - aprobat 23.02.2018
» Program investitii 2018 - aprobat 23.02.2018
» DDS I - 2018
» Bugetul local pe anul 2018 - si estimari pentru anii 2018-2021
» Buget General centralizat al UAT pe anul 2018 - si cu estimari pentru anii 2019-2021
» Bugetul local pe anul 2018 - si estimari pentru anii 2019-2021
» Buget general centralizat al UAT - pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2021
» Buget detaliat la venituri pe capitole si subcapitole - 24.05.2018
» Buget detaliat la venituri pe capitole si subcapitole - 24.05.2018
» Buget general centralizat al UAT pe anul 2018 si estimari pentru anii 2019-2021 -
» Buget general consolitad cu estimari -
» Buget rectificat general estimari - 24.07.2018
» Buget rectificat general estimari sursa A proiect - 24.07.2018
» Buget rectificat general estimari sursa E proiect - 24.07.2018
» Program investitii - rectificat proiect 24.07.2018
» Situatia fluxurilor la banca - 30.06.2018
» Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - detalierea cheltuielilor 87.10 - 30.06.2018
» Contul de executie a bugetului local - detalierea cheltuielilor - 84.02 - 30.06.2018
» Contul de executie a bugetului local - detalierea cheltuielilor 70.02 - la data de 30.06.2018
» Contul de executie a bugetului local - detalierea cheltuielilor 74.02 - la data de 30.06.2018
» Contul de executie a bugetului local - detalierea cheltuielilor 68.02 - 30.06.2018
» Contul de executie a bugetului local - detalierea cheltuielilor 67.02 - 30.06.2018
» Contul de executie a bugetului local - detalierea cheltuielilor 66.02 30.06.2018
» Contul de executie a bugetului local - detalierea cheltuielilor 65.02 - 30.06.2018
» Contul de executie a bugetului local - detalierea cheltuielilor 61.02 - 30.06.2018
» Contul de executie a bugetului local - detalierea cheltuielilor 54.02 - 30.06.2018
» Contul de executie a bugetului local - detalierea cheltuielilor 51.02 - 30.06.2018
» Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - cheltuieli - 30.06.2018
» Contul de executie a bugetului local - cheltuieli - 30.06.2018
» Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii - venituri - 30.06.2018
» Contul de executie a bugetului local - venituri - 30.06.2018
» Bilant - la data de 30.06.2018
» Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice - din administratia locala - 30.06.2018
» Plati restante ale institutiilor publice finantate integral sau partial - sursa E - 30.06.2018
» Plati restante - total - 30.06.2018
» Situatia platilor efectuate la titlul 65 - 30.06.2018
» Situatia platilor efectuate la titlul 56 - 30.06.2018
» Disponibil din mijloace cu destinatie speciala - 30.06.2018
» Contul de rezultat patrimonial - 30.06.2018
» Situatia fluxurilor de trezorerie - 30.06.2018
» Buget general centralizat al U.A.T - pe anul 2018 si estimari pentru anul 2019-2021
» Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuielo pe capitole [....] -
» Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole [...] -
» Programul de investitii publice - pe grupe de investitii si surse de finantare pe anul 2018
» Buget General Consolidat Cu Estimari proiect - 30.08.2018
» Buget Rectificat General Estimari proiect - 30.08.2018
» Buget Rectificat General Estimari s.Eproiect - 30.08.2018
» Buget rectificat - 30.08.2018
» Buget General Consolidat cu Estimari proiect rectificare 27.09.2018 -
» Buget Rectificat General Estimari sursa A proiect 27.09.2018 -
» Buget Rectificat General Estimari sursa E proiect rectificare 27.09.2018 -
» Prog.inv. -2018 - proiect rectificare 27.09.2018 -
» Lista functii publice conform art. 33 din Legea 153_2017 la data de 26.09.2018 -
» bugetul rectificat la 27.09.2018 -
» Bilant - 30.09.2018
» Buget General Consolidat cu estimari proiect 13.11.2018 -
» Buget rectificat general estimari S.A proiect 13.11.2018 -
» Buget rectificat general estimari SE proiect 13.11.2018 -
» Prog.inv. -2018 rectificat 13.11.2018 proiect -
» Buget general consolidat cu estimari rectificat 13.11.2018 -
» Buget rectificat general estimari SA rectificat - 13.11.2018
» Buget rectificat general estimari SE rectificat - 13.11.2018
» Programul de investitii publice 2018 - rectificat 13.11.2018
» Buget general consolidat cu estimari proiect - 23.11.2018
» Buget rectificat general cu estimari proiect rectificare - 23.11.2018
» Buget rectificat general cu estimari SE proiect rectificare - 23.11.2018
» Program de investitii publice 2018 - 23.11.2018
» Buget general consolidat cu estimari - rectificat 23.11.2018
» Buget rectificat general estimari - rectificat 23.11.2018
» Buget rectificat general estimari - 23.11.2018
» Program de investitii 2018 - rectificat 23.11.2018
» Buget general consolidat - 17.12.2018
» Buget rectificat general - 17.12.2018
» Buget rectificat general estimari - 17.12.2018
» Buget general consolidat cu estimari rectificare - 21.12.2018
» Buget rectificat general estimari rectificare - 21.12.2018
» Buget rectificat general estimari sursa E rectificare - 21.12.2018
» Prog. inv. 2018 - 21.12.2018
» Situatii financiare - 31.12.2018
» Lista functii publice - conform art. 33 din Legea 153/2017-28.03.2019
» Buget General Consolidat cu Estimari sursa A- proiect 2019 -
» Buget Rectificat General Estimari sursa E- proiect 2019 -
» Buget Rectificat General Estimari- proiect 2019 -
» Prog.inv 2019 initial proiect -
» Buget general consolidat cu estimari 2019 -
» Buget general cu estimari sursa A -
» Buget general cu estimari sursa E initial 2019 -
» Lista investitii initial sursa E-2019 -
» Lista investitii sursa A-2019 -
» Prog.inv 2019 initial-aprobat -
» DDS Conturi Executie Cheltuieli Detaliere - 31.03.2019
» Buget general consolidat cu estimari rectificare - 13.05.2019
» Buget rectificat general estimari A rectificare - 13.05.2019
» Prog. inv 2019 rectificat - 13.05.2019
» Buget general consolidat cu estimari proiect - 27.06.2019
» Buget rectificat general estimari -
» Buget rectificat general estimari anual - 27.06.2019
» Prog. inv. - 2019 - rectificat 27.06.2019
» Subregistrul - datoriei publice locale garantate
» Bugetul de venituri si cheltuieli - aprobat conform HCL nr. 75/14.06.2019
» Bugetul local rectificat - aprobat in data de 27.06.2019
» Buget General Consolidat Cu Estimari -
» Buget Rectificat General Estimari- proiect 2019 -
» Buget Rectificat General Estimari sursa E -
» Programul de investitii - 2019 - rectificat 07.2019
» Situatii financiare - la data de 30.06.2019
» Buget general consolidat cu estimari - 30.07.2019
» Buget rectificat general estimari - 30.07.2019
» Buget rectificat general estimari E - 30.07.2019
» Prog. inv. - 2019 - rectificat 30.07.2019
» Buget general consolidat cu estimari - 27.08.2019
» Buget rectificat general estimari proiect - 27.08.2019
» Buget rectificat general estimari sursa E proiect - 27.08.2019
» Prog. inv 2019 - rectificat 27.08.2019
» Buget general consolidat cu estimari - 27.08.2019
» Buget rectificat general estimari - 27.08.2019
» Buget rectificat general estimari sursa E rectificat - 27.08.2019
» Prog. inv 2019 rectificat - 27.08.2019
» Buget general consolidat cu estimari - 09.2019
» Buget rectificat general estimari - 09.2019
» Buget rectificat general estimari - sursa A 09.2019
» Prog. inv 2019 rectificat - 27.09.2019
» Lista functii publice - 30.09.2019
» Proiect buget rectificat - 29.10.2019
» Bugetul aprobat in data de - 29.10.2019
» Buget rectificat - 22.11.2019
» Bugetul aprobat - 22.11.2019
» Buget rectificat - 18.12.2019
» Buget rectificat - 18.12.2019
» Situatiile financiare - 30.09.2019
» Registrul datoriei publice - 2019
» Buget General al UAT - pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021-2023
» Bugetul Local - pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021-2023
» Bugetul Local - pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021-2023 [II]
» Programul de investitii publice - pe grupe de investitii si surse de finantare pe anul 2020
» Bugetul aprobat - pe anul 2020
» Situatii financiare - 31.12.2019
» Proiect de buget rectificat - 2020
» Buget rectificat - 20.03.2020
» Buget general - proiect rectificare 14.04.2020
» Buget rectificat - 14.04.2020
» Buget rectificat - proiect rectificare 14.04.2020
» Buget rectificat - 14.04.2020
» Proiect buget rectificat -
» Situatii financiare - 31.03.2020
» Buget rectificat - din data de 14.05.2020
» Buget rectificat - 28.07.2020
» Situatiile financiare 30.06.2020 -
» Bugetul rectificat aprobat 28.07.2020 -
» Proiectul bugetului rectificat - din data de 18.09.2020
» Bugetul rectificat din data de 18.09.2020 -
» Lista functii publice - 30.09.2020
» Situatii financiare - 30.09.2020
» Proiectul de buget rectificat din data de 11.11.2020 -
» Bugetul rectificat aprobat conf.HCL nr.64/11.11.2020 -
» Proeictul de buget rectificat din 21.12.2020 -
» Buget rectificat - 21.12.2020
» Registrul datoriei publice - 2020
» Proiect de buget - 2021
» Lista functii publice - 31.03.2021
» Bugetul aprobat pentru anul 2021 -
» Situatiile financiare - 31.12.2020
» Situatii financiare - 31.03.2021
» Proiectul de buget rectificat - din data de 31.05.2021
» Bugetul rectificat aprobat - 31.05.2021
» Buget rectificat - 23.07.2021
» Bugetul aprobat - 23.07.2021
» Situatii financiare - 30.06.2021
» Lista functii publice - 30.09.2021
» Buget rectificat - 12.10.2021
» Buget rectificat aprobat - 12.10.2021
» Situatii financiare - 30.09.2021
» Proiect buget rectificat - 25.11.2021 -
» Proiect buget rectificat - 13.12.2021 -
» Buget rectificat - 22.12.2021 -
» Bugetul initial aprobat pe anul 2022 -
» Registrul datoriei publice - 2020-2021 -
» Situatii financiare - 31.12.2021
» Buget general consolidat cu estimari proiect - 11.03.2022 -
» Buget rectificat general estimari proiect - 11.03.2022 -
» Buget rectificat general estimari proiect buget rectificat - 11.03.2022 -
» Bugetul local rectificat din data de 11.03.2022 -
» Situatiile financiare - 31.03.2022 -
» Proiectul de buget rectificat - 13.05.2022
» Buget rectificat - 13.05.2022 -
» Proiectul de buget rectificat -
» Bugetul rectificat aprobat - 30.05.2022 -
» Buget rectificat - 28.06.2022 -
» Bugetul aprobat din data de 28.06.2022 -
» Proiect buget rectificat - 07.2022 -
» Bugetul aprobat din data de 14.07.2022 -
» Situatii financiare trimestrul II 2022 -
» Proiectul de buget rectificat din data de 18.08.2022 -
» Buget aprobat din data de 18.08.2022 -
» Proiectul de buget rectificat din data de 12.09.2022 -
» Bugetul rectificat aprobat in data de 12.09.2022 -
» Proiectul de buget rectificat din data de 13.10.2022 -
» Buget rectificat aprobat din data de 13.10.2022 -
» Lista functii publice - 30.09.2022 -
» Situatii financiare la data de 30.09.2022 -
» Buget rectificat - 09.11.2022 -
» Buget local aprobat - 09.11.2022 -
» Buget rectificat - 17.11.2022 -
» Bugetul rectificat aprobat - 17.11.2022 -
» Buget rectificat - 14.12.2022 -
» Buget rectificat aprobat - 14.12.2022 -
» Buget local rectificat - 27.12.2022 -
» Proiectul de buget pe anul 2023 -
» Bugetul local aprobat pe anul 2023 -
» Registrul datoriei publice -
» Situatii financiare dec - 2022 -
» Proiect buget rectificat - 21.02.2023 -
» Buget rectificat - 21.02.2023 -
» Buget rectificat - aprilie 2023 -
» Buget rectificat - 27.07.2023 -
» Bugetul rectificat aprobat pe anul 2023 -
» Proiect buget - 2024 COMUNA VEDEA -