PRIMARIA COMUNEI VEDEA

Judetul Teleorman

BUGET» PROIECT BUGET LOCAL 2011 -
» BUGET TOTAL -
» BUGET 02 -
» BUGET FUNCŢIONARE -
» BUGET DEZVOLTARE -
» BILANŢ -
» REZULTAT PATIMONIAL -
» REGISTRUL DATORIEI PUBLICE -
» PROIECT BUGET 2012 sursa 10 -
» PROIECT BUGET LOCAL 2012 -
» BUGET GENERAL CONSOLIDAT PROIECT -
» PROGRAM INVESTITII PROIECT 2012 -
» BUGET SURSA 10 ANUL 2012 -
» BUGET LOCAL ANUL 2012 -
» FORMULARE BUGET GENERAL CONSOLIDAT -
» PROGRAM DE INVESTI'II PUBLICE -
» PROGRAM INVESTITII BUGET LOCAL 2012 -
» INDICATORI SINTEZA VENITURI SI CHELTUIELI -
» SITUATII FINANCIARE ANEXA 12 -
» SITUATII FINANCIARE ANEXA 13 -
» SITUATII FINANCIARE BILANT LA 31.12.2011 -
» SITUATII FINANCIARE CT.EXC. CHELT. SURSA 10 -
» SITUATII FINANCIARE CT. EXC. VENIT SURSA 10 -
» PLATI RESTANTE LA 31.12.2011 -
» REZULTAT PATRIMONIAL -
» PROIECT BUGET LOCAL RECTIFICAT luna martie -
» PROIECT BUGET LOCAL RECTIFICAT SURSA 10 -
» FORMULARE PROIECT BUGET GENERAL CONSOLIDAT -
» PROGRAM INVESTITII PUBLICE -
» INDICATORI VENITURI TRIMESTRUL II ANUL 2012 -
» INDICATORI CHELTUIELI SI PLATI RESTANTE TRIMESTRUL II ANUL 2012 -
» BUGET LOCAL ANUL 2012 -
» BUGET SURSA 10 ANUL 2012 -
» BUGET GENERAL CONSOLIDAT 2012 -
» PROIECT BUGET LOCAL SURSA 10, ANUL 2013 -
» PROIECT BUGET LOCAL SURSA 2, ANUL 2013 -
» PROIECT BUGET LOCAL SURSA 7, ANUL 2013 -
» PROIECT BUGET GENERAL CONSOLIDAT ANUL 2013 -
» PROIECT INVESTIŢII PUBLICE ANUL 2013 -
» INDICATORII PENTRU TRIMESTRUL IV ANUL 2012 -
» INDICATORI TRIMESTRUL I ANUL 2013 -
» INDICATORI TRIM. III 2013 -
» indicatori cheltuieli trim I 2014 -
» indicatori venituri trim I 2014 -
» Buget General centralizat - al U.A.T. pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017-2019
» Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole si subcapitole, titluri, articole de cheltuieli si paragrafe - pe trimestre pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017-2019
» Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole de cheltuieli si paragrafe - pe trimestre pe anul 2016 si estimari pe anii 2017-2019 - Primaria Vedea, jud. Teleorman
» Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutilor publice din administratia locala - la data de 31.03.2016
» Bilant - la data de 31.03.2016
» Contul de executie a bugetului local- detalierea cheltuielilor 51.02 - la data de 31.03.2016
» Contul de executie a bugetului local- detalierea cheltuielilor 61.02 - la data de 31.03.2016
» Contul de executie a bugetului local- detalierea cheltuielilor 66.02 - la data de 31.03.2016
» Contul de executie a bugetului local- detalierea cheltuielilor 67.02 - la data de 31.03.2016
» Contul de executie a bugetului local- detalierea cheltuielilor 68.02 - la data de 31.03.2016
» Contul de executie a bugetului local- detalierea cheltuielilor 70.02 - la data de 31.03.2016
» Contul de executie a bugetului local- detalierea cheltuielilor 74.02 - la data de 31.03.2016
» Contul de executie a bugetului local- detalierea cheltuielilor 84.02 - la data de 31.03.2016
» Contul de executie a bugetului institutilor publice finantate din venituri proprii si subventii(De subordonare locala) - Detalierea cheltuielilor 87.10.50 - la data de 31.03.2016
» Contul de executie a bugetului local- detalierea cheltuielilor 54.02 - la data de 31.03.2016
» Cont de executie a bugetului local- cheltuieli - la data de 31.03.2016
» Contul de executie a bugetului institutilor publice finantate din venituri proprii si subventii (de subordonare locala) - venituri 10 - la data de 31.03.2016
» Contul de executie a bugetului institutilor publice finantate din venituri proprii si subventii (de subordonare locala)-cheltuieli - la data de 31.03.2016
» Contul de executie a bugetului local- venituri - la data de 31.03.2016
» Situatia fluxurilor la banca - la data de 31.03.2016
» Situatia fluxurilor de trezorerie - la data de 31.03.2016
» Contul de rezultat patrimonial - la data de 31.03.2016
» Contul de rezultat patrimonial - la data 30.06.2016
» Sinteza platilor restante si a arieratelor - la data de 30.06.2016
» Bilant - la data de 30.06.2016
» Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii(de subordonare locala) - venituri 10 - la data de 30.06.2016
» Contul de executie a bugetului local - venituri - la data de 30.06.2016
» Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii(de subordonare locala) - cheltuieli - la data de 30.06.2016
» Contul de executie a bugetului local - cheltuieli - la data de 30.06.2016
» Contul de executie a bugetului local - detalierea cheltuielilor 51.02.01.03 - la data de 30.06.2016
» Contul de executie a bugetului local - detalierea cheltuielilor 54.02 - la data de 30.06.2016
» Contul de executie a bugetului local - detalierea cheltuielilor 61.02 - la data de 30.06.2016
» Contul de executie a bugetului local - detalierea cheltuielilor 65.02 - la data de 30.06.2016
» Contul de executie a bugetului local - detalierea cheltuielilor 66.02 - la data de 30.06.2016
» Contul de executie a bugetului local - detalierea cheltuielilor 67.02 - la data de 30.06.2016
» Contul de executie a bugetului local - detalierea cheltuielilor 68.02 - la data de 30.06.2016
» Contul de executie a bugetului local - detalierea cheltuielilor 70.02 - la data de 30.06.2016
» Contul de executie a bugetului local - detalierea cheltuielilor 74.02 - la data de 30.06.2016
» Contul de executie a bugetului local - detalierea cheltuielilor 84.02 - la data de 30.06.2016
» Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii(de subordonare locala) - detalierea cheltuielilor 87.10 - la data de 30.06.2016
» Situatia fluxurilor de trezorerie - la data de 30.06.2016
» Situatia fluxurilor la banca - la data de 30.06.2016
» Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutilor publice din administratia locala - la data de 30.06.2016
» Buget general centralizat al U.A.T. - pe anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020
» Bugetul local - pe anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020
» Bugetul activitatiilor finantate din venituri proprii - pe anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020
» Programul de investitii publice - pe grupe de investitii si surse de finantare pe anul 2017
» Bilant - la data de 31.03.2017
» Buget aprobat - 25.08.2017
» Proiect buget - 25.08.2017
» Situatii financiare - 30.06.2017
» Buget general centralizat al UAT - pe anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020
» Buget Rectificat General - Estimari sursa E 08.09.2017
» Buget Rectificat General - Estimari sursa A 08.09.2017
» Programul de investitii publice - pe grupe de investitii si surse de finantare pe anul 2017
» Buget General Consolidat cu estimari - Proiect 26.09.2017
» Buget General cu Estimari sursa E - Proiect 26.09.2017
» Buget General cu Estimari sursa A - Proiect 26.09.2017
» Buget General Centralizat al UAT pe anul 2017 - si estimari pentru anii 2018-2020
» Buget Rectificat General - Estimari 26.09.2017
» Buget Rectificat General - Estimari 26.09.2017
» Buget General Consolidat - Cu estimari
» Buget Rectificat General Estimari A - proiect
» Buget Rectificat General Estimari sursa E - proiect
» Buget General Consilidat cu estimari - aprobat 19.10.2017
» Buget Rectificat General - estimar A - aprobat
» Buget Rectificat General - estimari sursa E - aprobat
» DDS - Conturi de executie III 2017
» Buget General - Consolidat cu estimari
» Buget General - Consolidat cu estimari, aprobat 28.11.2017
» Buget Rectificat General - Estimari sursa A, aprobat 28.11.2017
» Buget Rectificat General - Estimari sursa E, aprobat 28.11.2017
» Buget General Consolidat Cu Estimari - proiect 20.12.2017
» Buget Rectificat General Estimari - proiect 20.12.2017
» Buget Rectificat General Estimari sursa A - proiect 20.12.2017
» Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare - pe anul 2017
» BugetGeneral Consolidat Cu Estimari -
» Buget General Cu Estimari sursa A2018 -
» Buget General Cu Estimari sursa E-2018 -
» Prog. Inv - 2018 initial -
» Buget General Consolidat cu estimari - 06.02.2018
» Buget General cu Estimari - sursa E
» Buget General cu Estimari - sursa A
» Program investitii - 2018 initial-aprobat
» Buget General Consolidat cu Estimari - 23.02.2018
» Situatii financiare - 31.12.2017