PRIMARIA COMUNEI VEDEA

Judetul Teleorman

CONSILIUL LOCAL

     CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VEDEA, JUDETUL TELEORMAN ARE URMATOAREA COMPONENTA:
 • Primar - Draghici Aurel
 • Viceprimar - Preda Ioan - PC
 • Consilieri:
  • Chivu Jane
  • Nitu Florian
  • Dinu Sandu
  • Epure Ioan
  • Militaru Florian
  • Mitran Ion
  • Nete Danut
  • Nitu Dumitru
  • Petrescu Petre
  • Vaduva Florea
Fisiere:

» 2019
» HCL nr. 1 din 08.01.2019 - privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare
» HCL nr. 2 din 08.01.2019 - privind aprobarea Planului anual de actiuni [...]
» HCL nr. 3 din 08.01.2019 - privind completarea HCL nr. 7/29.06.2019 [...]
» HCL nr. 4 din 27.02.2019 - privind scaderea din evidentele fiscale ale comunei Vedea [...]
» HCL nr. 5 din 27.02.2019 - privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor pentru comuna Vedea, judetul Teleorman
» HCL nr. 6 din 27.02.2019 - privind acordarea calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale pentru secretarul comunei Vedea, judetul Teleorman
» HCL nr. 7 din 27.02.2019 - privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii obiectivului de investitie ,,SEDIU PRIMARIE, COMUNA VEDEA, JUDETUL TELEORMAN,,
» HCL nr. 8 din 27.02.2019 - privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii obiectivului de investitie ,,MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA VEDEA, JUDETUL TELEROMAN
» HCL nr. 9 din 27.02.2019 - privind aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vedea
» HCL nr. 10 din 26.03.2019 - privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 11 din 26.03.2019 - privind stabilirea plafonului pentru pulicarea listei debitorilor persoane juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante
» HCL nr. 12 din 26.03.2019 - privind aprobarea Planului Local de Combatere a Vectorilor- DDD in comuna Vedea, pentru anul 2019
» HCL nr. 13. din 26.03.2019 - privind stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburanti pentru autovehiculele primariei Comunei Vedea pentru anul 2019
» HCL nr. 14 din 19.04.2019 0- privind aprobarea cotizatiei catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,,Managementul Deseurilor Teleorman,, pentru anul 2019
» HCL nr. 15 din 19.04.2019 - privind aprobarea cotizatiei anuale datorate Asociatiei Comunelor din Romania
» HCL nr. 16 din 19.04.2019 - privind aprobarea cotizatiei catre GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA Campia Burnazului
» HCL nr. 17 din 19.04.2019 - privind actualizarea indicatorilor tehnico- economici si a cofinantarii obiectivului de investitie ,,SEDIU PRIMARIE ,COMUNA VEDEA, JUDETUL TELEORMAN,,
» HCL nr. 18 din 19.04.2019 - privind aprobarea bugetului local al comunei Vedea, jud. Teleorman pe anul 2019 si a estimarilor pentru perioada 2020-2022
» HCL nr. 19 din 19.04.2019 - privind aprobarea organigramei si statului de functii
» HCL nr. 20 din 19.04.2019 - privind sprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vedea, judetul Teleorman pe anul 2019
» HCL nr. 21 din 8.05.2019 - privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2018
» HCL nr. 22 din 8.05.2019 - privind aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul l anul 2019
» HCL nr. 23 din 8.05.2019 - privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si acofinantarii obiectivului de investitie MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA VEDEA, JUDETULN TELEORMAN
» HCL nr. 24 din 8.05.2019 - privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice pentru apararea intereselor comunei Vedea si ale autoritatilor administratiei publice locale din comuna Vedea in dosarul nr. 750
» HCL nr. 25 din 13.05.2019- privind modificarea si completarea HCL Vedea
» HCL nr. 26 din 13.05.2019 - privind rectificarea bugetului local al comunei Vedea, judetul Teleorman pe anul 2019
» HCL nr. 27 din 4.06.2019 - privind aprobarea Statutului comunei Vedea, judetul Teleorman
» HCL nr. 28 din 4.06.2019 - privind stabilirea modului de intocmire a Registerului agricol la nivelul comunei Vedea si aprobarea Programului de masuratori privind eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in RA
» HCL nr. 29 din 4.06.2019 - privind aprobarea Regulamentului intern pentru acordarea voucherelor de vacanta
» HCL nr. 30 din 4.06.2019 - privind indexarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2020
» HCL nr. 31 din 4.06.2019 - privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice pentru apararea intereselor comunei Vedea si ale autoritatilor administratiei publice locale in dosarul 834
» HCL nr. 32 din 4.06.2019 - privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice pentru apararea intereselor comunei Vedea si ale autoritatilor administratiei publice locale in dosarul 1952
» HCL nr. 33 din 27.06.2019 - privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 34 din 27.06.2019 - privind rectificarea bugetului local al comunei Vedea, judetul Teleorman pe anul 2019
» HCL nr. 35 din 27.06.2019 - privind rezilierea contractului de inchiriere nr. 4831 din 01.10.2010, inainte de termen
» HCL nr. 36 din 27.06.2019 - privind modificarea si completarea HCL Vedea nr. 4 sin 10.02.2015
» HCL nr. 37 din 30.07.2019 privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice pentru apararea intereselor comunei Vedea precum si ale autoritatilor administratiei publice locale in dosarul nr. 2609
» HCL nr. 38 din 30.07.2019 - privind aprobarea executatrii bugetare
» HCL nr. 39 din 30.07.2019 - privind rectificarea bugetului local al comunei Vedea, judetul Teleorman pe anul 2019
» HCL nr. 40 din 30.07.2019 - privind revocarea HCL Vedea nr. 20 din 19.04.2019
» HCL nr. 41 din 30.07.2019 - privind completarea HCL nr. 7
» HCL nr. 42 din 30.07.2019 - privind scaderea din evidentele fiscale ale comunei Vedea, a amenzilor persoanelor fizice
» HCL nr. 43 din 27.08.2019 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al comunei Vedea
» HCL nr. 44 din 27.08.2019 - privind modificarea Contractului de management incheiat cu administratorul public al comunei Vedea, judetul Teleorman
» HCL nr. 45 din 27.08.2019 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Vedea
» HCL nr. 46 din 27.08.2019 - privind aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor si familiilor care sunt marginalizate social
» HCL nr. 47 din 27.08.2019 - privind prelungirea contractului de concesiune incheiat intre CMI Margarint Emil- Nenciulesti, punct de lucru sat Albesti, comuna Vedea
» HCL nr. 48 din 27.08.2019 - privind rectificare bugetului local al comunei Vedea, judetul Teleorman pe anul 2019
» HCL nr. 49 din 25.09.2019 - privind modificarea organigramei si statului de functii
» HCL nr. 50 din 25.09.2019 - privind aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de emitere
» HCL nr. 51 din 25.09.2019 - privind aprobarea indicatorilor tehnico economici [...]
» HCL nr. 52 din 25.09.2019 - privind rectificarea bugetului local al comunei Vedea [...]
» HCL nr. 53 din 25.09.2019 - privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 54 din 09.10.2019 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» HCL nr. 55 din 09.10.2019 - privind aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul III anul 2019
» HCL nr. 56 din 29.10.2019 - privind constituirea Echipei mobile pentru interventia de urgenta [...]
» HCL nr. 57 din 29.10.2019 - privind rectificarea bugetului local al comunei Vedea [...]
» 2018
» 2017
» 2016
» 2013
» 2011
» 2009
» 2007