PRIMARIA COMUNEI VEDEA

Judetul Teleorman

CONSILIUL LOCAL

     CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VEDEA, JUDETUL TELEORMAN ARE URMATOAREA COMPONENTA:
 • Primar - Draghici Aurel
 • Viceprimar - Preda Ioan - PC
 • Consilieri:
  • Chivu Jane
  • Nitu Florian
  • Dinu Sandu
  • Epure Ioan
  • Militaru Florian
  • Mitran Ion
  • Nete Danut
  • Nitu Dumitru
  • Petrescu Petre
  • Vaduva Florea
Fisiere:

» 2020
» HCL nr. 43/2020 - privind aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul ll anul 2020
» HCL nr. 44/2020 - privind rectificarea bugetului local al comunei Vedea
» HCL nr. 45/2020 - privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru semestrul l, anul 2020 si stabilirea Programului de masuri privind eficientizarea activitatii de inscriere a datelor din Registrul agricol
» HCL nr. 46/2020 - privind completarea HCL nr. 7 din 29.06.2012 cuprinzand Norme privind buna convietuire, transportul public si circulatia utilajelor, gospodarirea comunitatii si protectia mediului
» HCL nr. 47/2020 - privind aprobarea modificarii si completarii prin act aditional al contractului de concesiune nr. 4042 din 01.092004
» HCL nr. 48/2020 - privind aprobarea concesionarii, prin licitatie publica a spatiului cu destinatia de cabinet medical din satul ALBESTI, comuna Vedea
» HCL nr. 49/2020 - privind modificarea si completarea HCL Vedea nr. 3 din 31.01.2018 privind infiintarea unei societati cu raspundere limitata de interes local, cu adociat unic comuna Vedea
» HCL nr. 50/2020 - privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 51/2020 - privind rectificarea bugetului local al comunei Vedea, judetul Teleorman pe anul 2020
» HCL nr. 52/2020 - privind scaderea din evidentele fiscale ale comunei Vedea a amenzilor persoanelor fizice decedate
» HCL nr. 53/2020 - privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si a finantarii obiectivului de investitie - Construire Biserica sat Meri, comuna Vedea
» HCL nr. 54/2020 - privind avizarea Studiului de oportunitate, Planului tarifar si analizei gradului de suportabilitate in cadrul Sistemului de management integrat al deseurilor Teleorman
» HCL nr. 55/2020 - privind rectificarea bugetului local al comunei Vedea pe anul 2020
» 2019
» 2018
» 2017
» 2016
» 2013
» 2011
» 2009
» 2007