PRIMARIA COMUNEI VEDEA

Judetul Teleorman

CONSILIUL LOCAL

     CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VEDEA, JUDETUL TELEORMAN ARE URMATOAREA COMPONENTA:
 • Primar - Draghici Aurel
 • Viceprimar - Preda Ioan - PC
 • Consilieri:
  • Chivu Jane
  • Diaconu Ioan
  • Dinu Sandu
  • Epure Ioan
  • Militaru Florian
  • Mitran Ion
  • Nete Danut
  • Nitu Dumitru
  • Petrescu Petre
  • Vaduva Florea
Fisiere:

» 2018
» HCL nr 6/06.02.2018 - privind stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburanti pentru autovehiculele Primariei comunei Vedea si pentru serviciile publice subordonate Consiliului Local Vedea
» HCL nr 7/06.02.2018 - privind acordarea calificativlui la evaluarea performantelor profesionale individuale pentru secretarul comunei Vedea, judetul Teleorman, pentru anul 2017
» HCL nr 8/15.02.2018 - - privind aprobarea organigramei si statului de functii cuprinzand numarul de functii publice si personal contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Vedea, precum si pentru institutiile si serviciile publice
» HCL nr 9/15.02.2018 - privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vedea, judetul Teleorman pentru anul 2018
» HCL nr.10/ 23.02.2018 - privind rectificarea bugetului local al comunei Vedea, judetul Teleorman pe anul 2018
» HCL nr.11/ 23.02.2018 - privind revocarea HCL Vedea nr. 33 din 19.05.2017 privind constatarea dreptului de proprietate privata a comunei Vedea asupara imobilului teren in suprafata de 760 mp situat pe teritoriul cadastral al comunei Vedea
» HCL nr.12/23.02.2018 - privind constatarea dreptului de proprietate privata a Comunei Vedea asupra imobilului teren intravilan in suprafata de 683 mp, situat pe treitoriul cadastral al comunei Vedea
» HCL nr.13/ 23.02.2018 - privind modificarea si completarea HCL Vedea nr. 3 din 31.01.2018 privind infiintarea unei societati cu raspundere limitata de interes local, cu asociat unic comuna Vedea, prin Consiliul Local al comunei Vedea
» HCL nr.14/14.03.2018 - privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr.14/14.03.2018 - privind modificarea si completarea HCL Vedea nr 3 din 31 01 2018 privind infiintarea unei societati cu raspundere limitata de interes local cu asociat unic comuna Vedea, prin Consiliul Local Vedea
» HCL nr.15/14.03.2018 - privind mandatarea unei persoane pentru a prelua activitatile pentru intocmirea amenajamentului pastoral al UAT Vedea
» HCL nr.16/14.03.2018 - privind revocarea HCL Vedea nt 79 din 20.12.2017 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Vedea , judetul Teleorman
» HCL nr.17/14.03.2018 - privind revocarea HCL Vedea nr 45 din 21.07.2017 privind schimbarea destinatiei imobilului teren in suprafata de 3000 mp situat pe teritoriul cadastral al comunei Vedea
» HCL nr.18/14.03.2018 - privind alegerea presedintelui de sedinta
» 2017
» 2016
» 2013
» 2011
» 2009
» 2007