PRIMARIA COMUNEI VEDEA

Judetul Teleorman

CONSILIUL LOCAL

     CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VEDEA, JUDETUL TELEORMAN ARE URMATOAREA COMPONENTA:
 • Primar - Draghici Aurel
 • Viceprimar - Preda Ioan - PC
 • Consilieri:
  • Chivu Jane
  • Diaconu Ioan
  • Dinu Sandu
  • Epure Ioan
  • Militaru Florian
  • Mitran Ion
  • Nete Danut
  • Nitu Dumitru
  • Petrescu Petre
  • Vaduva Florea
Fisiere:

» 2017
» HCL nr. 1/06.01.2017 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare
» HCL nr. 2/06.01.2017 organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Vedea pentru anul scolar 2017-2018
» HCL nr. 4/13.02.2017 privind modificarea si completarea HCL Vedea nr. 32 din 21.12.2016 [...]
» HCL nr. 5/13.02.2017 privind acordarea calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale pentru secretarul comunei Vedea, judetul Teleorman, pentru anul 2016
» HCL nr. 6/13.02.2017 privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice pentru apararea intereselor comunei Vedea precum si ale autoritatilor administratiei publice locale [...]
» HCL nr. 7/13.02.2017 privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice pentru apararea intereselor comunei Vedea [...]
» HCL nr. 8/13.02.2017 privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice pentru apararea intereselor comunei Vedea [...]
» HCL nr. 9/13.02.2017 privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice pentru apararea intereselor comunei Vedea [...]
» HCL nr. 10/13.02.2017 privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice pentru apararea intereselor comunei Vedea precum si ale autatiilor administratiei publice locale [...]
» HCl nr. 11/13.02.2017 privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice [...]
» HCL nr. 12/07.03.2017 privind modificarea si completarea HCL nr. 7/29.06.2012 [...]
» HCL nr. 13/07.03.2017 privind circulatia pe terenul cu destinatia pajiste apartinand domeniului public al comunei Vedea, jud. Teleorman
» HCL nr. 14/07.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii obiectivului de investitie: MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA VEDEA, JUDETUL TELEORMAN
» Anexa la HCL nr.14 /07.03.2017
» HCL nr. 15/07.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: EXTINDEREA RETELEI DE ALIMENTARE CU APA IN SATELE DULCEANCA SI ALBESTI [...]
» Anexa la HCL nr. 15/07.03.2017
» HCL nr. 16/23.03.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 17/23.03.2017 privind modificarea si completarea HCL Vedea nr. 32 din 21.12.2016 [...]
» HCL nr. 18/23.03.2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Vedea, jud. Teleorman [...]
» HCL nr. 19/23.03.2017 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Primaria comunei Vedea [...]
» Anexa la HCL nr. 19/23.03.2017
» HCL nr. 20/23.03.2017 privind aprobarea emiterii autorizatiilor de construire/desfiintare [...]
» HCL nr. 21/23.03.2017 privind aprobarea Planului tehnic de intretinere si imbunatatire a suprafetei de pasune apartinand domeniului privat al comunei Vedea, pentru anul 2017
» Anexa la HCL nr. 21/23.03.2017
» HCL nr. 22/23.03.2017 privind aprobarea organigramei si statului de functii cuprinzand numarul de functii publice si personal contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Vedea [...]
» HCL nr. 23/23.03.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vedea, judetul Teleorman pentru anul 2017
» Anexa la HCL nr. 23
» HCL nr.24/28.04.2017 - privind aprobarea contului de incheiere pe anul 2016
» HCL nr.25/28.04.2017 - privind infiintarea Serviciului Volntar pentru Situatii de urgenta al comunei Vedea , judetul Teleoman
» HCL nr.26/28.04.2017 - privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice pentru apararea intereselor comunei Vedea precum ale autoritatilor administratiei puvlice locale din comuna Vedea in dosarul nr. 1385/292/2017 inregistrat la judecatoria Ros
» HCL nr.27/28.04.2017 - privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice pentru apararea intereselor comunei Vedea precum si ale autoritatilor administratiei publice locale din comuna Vedea in dosarul 638/87/2017 inregistrat in Tribunalul Teleor
» HCL nr.28/28.04.2017 - privind aprobarea executiei bugetare trimestrul 1 anul 2017
» HCL nr.29/09.05.2017 - privind modificarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatuli de specialitate al Primarului comunei Vedea judetul Teleorman in anul 2017 aprobat prin HCL 23 DIN 23.03.2017
» HCL nr.30/09.05.2017 - privind stabilirea situatiilor in care pot fi acordate ajutoare de urgenta familiilor si persoanelor aflate in situatii de necesitate conform Legii 416/2001privind VMG ,cu modificarile si completarile ulterioare , in anul 2017
» HCL nr.31/19.05.2017 - privind interzicerea cositului manual sau mecanizat,fara acordul Primariei sau Consiliului Local Vedea ,de catre persoanele fizice sau juridice pe terenul cu destinatia pajiste apartinand domeniului public al comunei Vedea
» HCL nr.32/19.05.2017 - privind aprobarea autorizatiilor de construire/desfiinare de catre Presedintele Consiliului Judetean Teleorman , pe termen limitat, penru toate categoriile de constructii , inclusiv pentru locuinte individuale si anexe gospodar
» HCL nr.33/19.05.2017 - privind constatarea dreptului de proprietate privata a Comunei Vedea asupra imobilului teren in suprafata de 760mp situat in teritoriul cadastral al comunei Vedea
» HCL nr.34/15.06.2017 - privind acordarea gratuita de fan cosit de pe tern cu destinatia pajiste apartinand domeniului public al comunei Vedea
» HCL nr.35/15.06.2017 - pivind transformarea unei functii publice de executie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vedea
» HCL nr.36/15.06.2017 - privind modificarea HCL VEDEA nr 22 din 23.03.2017 privind organigramei si statului de functii cuprinzand numarul de functii publice si personal contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Vedea ,precum si pe
» HCL nr.37/15.06.2017 - privind modificarea HCL Vedea nr 23 din 23.03.2017 privind aprobarea Planului de ocuparea a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate a Primarului comunei Vedea ,judetul Teleorman pe anul 2017
» HCL nr.38/15.06.2017 - privind inchirierea prin licitatie publica cu strigare a imobilului ,,Teren intravilan cu suprafata de 22 mp,avand NC 20014 si CF 20014, asamblat in satul Vedea , comuna Vedea ,U.A.T. comuna Vedea, judetul Teleorman pentru desc
» HCL nr.39/15.06.2017 - privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr.40/21.07.2017 - privind aprobarea executiei bugetare trimestrul II ANUL 2017
» HCL nr.41/20.07.2017 - privind aderarea comunei Vedea la Asociatia Comunelor din Romania
» HCL nr.42/14.07.2017 - privind insusirea Acordului de coopeare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern
» HCL nr.43/21.07.2017 - privind aprobarea achizitionariide servicii juridice pentru apararea intereselor comunei Vedea precum si ale autoritatilor administratiei publice locale din comuna Vedea in dosarul nr. 2080/292/2017 inregistrat la Judecatoria R
» HCL nr.44/21.07.2017 - privind constatarea dreptului de proprietate privata a comunei Vedea asupra imobilului teren in suprafata de 3000 mp situat pe teritoriul casastral al comunei Vedea
» HCL nr.45/21.07.2017 - privind schimbarea destinatiei imobilului teren in suprafata de 3000 mp situat pe teritoriul cadastral al comunei Vedea
» HCL nr.46/21.07.2017 - privind modificarea si completarea HCL VEDEA 32 din 21.12.2016 privind stabilirea inpozitelor si taxelor locale si taxelor speciale pentru anul fiscal 2017
» HCL nr.47/31.07.2017 - privind majorarea fondului de rezerva bugetara
» HCL nr.48/31.07.2017 - privind rectificarea bugetului local al comunei Vedea,judetul Teleorman pe anul 2017
» HCL nr.49/31.07.2017 - privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale ,,Administratie,, din aparatul de specialitate al Primarului comunei Vedea precum si pentru institutii
» HCL nr.50/31.07.2017 - privind stabilirea indemnizatiei de sedinta pentru membrii Consiliului local al comunei Vedea
» HCL nr.51/25.08.2017 - privind rectificarea bugetului local al comunei Vedea , judetul Teleorman pe anul 2017
» HCL nr.52/25.08.2017 - privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice pentru apararea intereselor comunei Vedea precum si ale autoritatilor administratiei publice din comuna Vedea in dosarul nr. 1236/87/2017, inregistrat la Tribunalul Teleorma
» HCL nr.53/25.08.2017 - privind infiintarea unei societati cu raspundere limitata de interes local , cu asociat unic comuna Vedea, prin Consiliul local al comunei Vedea
» HCL nr. 69/23.11.2017 privind identificarea beneficiarilor de stimulent educational pentru stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din famili defavorizate, pentru anul scolar 2017-2018
» HCL nr.54/08.09.2017 - privind aprobarea actualizarii indicatorilor termico-economici si a cofinantarii obiectivului de investitie -EXTINDEREA RETELEI DE ALIMENTARE CU APA IN SATELE DULCEANCA SI ALBESTI ,COMUNA VEDEA , JUDETUL TELEORMAN
» HCL nr. 70/23.11.2017 privind aprobarea procedurii pentru acordarea tichetelor sociale pentru gradinita [...] + Anexa
» HCL nr.55/08.09.2017 - privind aprobarea transferului Dacia Duster de la Politia Locala Vedea la Primaria comunei Vedea si transferul autoturismului Dacia Logan de la Primaria comunei Vedea la Politia Locala Vedea
» HCL nr. 71/28.11.2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Vedea, jud. Teleorman, pe anul 2017
» HCL nr.56/08.09.2017 - privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr.57/08.09.2017 - privind unele masuri de organizare si functionare a aparatului de specialitate a Primarului comunei Vedea,judetul Teleorman
» HCL nr.58/08.09.2017 - privind rectificarea bugetului local al comunei Vedea, judetul Teleorman pe anul 2017
» HCL nr.59/08.09.2017 - privind Implementarea proiectului ,, ACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRU ASIGURAREA SERVICIILOR DE BAZA PENTRU POPULATIA SIN COMUNA VEDEA, JUDETUL TELEORMAN
» HCL nr.60/26.09.2017 - privind actualizarea indicatorilor termico-economici si a cofinantarii obiectivului de investitie - MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA VEDEA , JUDETUL TELEORMAN
» HCL nr.61/26.09.2017 - privind rectificarea bugetului local al comunei VEDEA, judetul Teleorman pe anul 2017
» HCL nr.62/19.10.2017 - privind aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul III anul 2017
» HCL nr.63/19.10.2017 - privind rectificare bugetului local al comunei Vedea, judetul Teleorman , pe anul 2017
» HCL nr.64/19.10.2017 - privind desemnare reprezentantilor Consiliului Local Vedea de administratie al Scolii Gimnaziale Vedea ,pentru anul scolar 2017-2018
» HCL nr.65/19.10.2017 - Privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2017 catre Asocia de Dezvoltare Intercomunitara ,, Managementul Deseurilor Teleorman,, [...]
» HCL nr.66/19.10.2017 - privind aprobare Planului Local de Combatere a Vectorilor- DEZINSECTIE, DEZINFECTIE si DERATIZARE in comuna Vedea, pentru anul 2017
» HCL nr.67/19.10.2017 - privind aprobarea CODULUI ETIC SI DE INTEGRITATE al functionarilor publici si al personalului contractual din cadrul primariei comunei Vedea
» HCL nr.68/19.10.2017 - privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice pentru apararea intereselor comunei Vedea precum si ale autoritatilor administratiei publice locale din comuna Vedea in dosarul nr . 3670/292/2017, inregistrat la Judecatori
» 2016
» 2013
» 2011
» 2009
» 2007