PRIMARIA COMUNEI VEDEA

Judetul Teleorman

AGRICULTURA

    Din suprafata totala de 5440.90 ha, care reprezinta teritoriul administrativ al comunei Vedea - terenul agricol ocupa 3820.45, adica 70%.
    Defalcarea terenului agricol dupa folosinta si suprafata ocupata este urmatoarea:
 • arabil: 3256.45 ha
 • pasuni: 488 ha
 • vii: 76 ha
 • padure: 634 ha
    Culturile agricole pretabile zonei Vedea sunt: porumb, grau, orz, ovaz, legume, plante de nutret, vie si pomi fructiferi.
    Majoritatea productiei agricole fiind obtinuta in gospodariile individuale, cea mai mare parte a acesteia este destinata consumului propriu.
    Pana la data de 31.12.2006 au fost deliberate un numar de 1196 titluri de proprietate, conform Legii Fondului Funciar nr. 18-1991, 53 titluri de proprietate conform Legii 1/2000 si 4 titluri de proprietate conform Legii 247/2005.

    Modul de utilizare a suprafetelor agricole:

Arabil ha Pasuni, fanete ha Vii, Livezi ha Paduri ha Neproductiv ha
3256.45 488 76 634  

    Obiective in domeniul dezvoltarii agriculturii
 • Trecerea la o agricultura cu exploatatii private performante si profitabile
 • Sustinerea infiintarii de ferme familiale, formate prin cumpararea sau arendarea de terenuri agricole
 • Asigurarea unei baze tehnico-materiale moderne si performante
 • Ameliorarea efectivelor de animale si imbunatatirea tehnologiilor de exploatare
 • Promovarea produselor agricole naturale in conformitate cu standardele europene
 • Dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii care prelucreaza materii prime oferite de agricultura
 • Dezvoltarea mediului de afaceri pentru intreprinzatorii din agricultura