PRIMARIA COMUNEI VEDEA

Judetul Teleorman

EVIDENTA PERSOANEI

    Din datele centralizate in urma recesamantului din anul 2002 au rezultat urmatoarele: Populatia insumata a comunei este de 3291 persoane.
    Structura populatiei Comunei Vedea, in functie de apartenenta religioasa este urmatoarea:
  • 2641 ortodoxi
  • 650 adventisti de ziua a saptea
    Din total populatie, reprezentau sexul masculin 50.4%, iar 49.6% persoane de sex feminin.
    Populatia activa este de 1480 persoane (750 barbati si 730 femei)
    Populatia inactiva insuma 1811 persoane, fiind formata din elevi studenti, pensionari, persoane casnice si persoane intretinute; din totalul de 3291 erau de sex masculin 28% si sex feminin 27%.
    Structura etnica a populatiei: ponderea mica a altor etnii nu duce in comuna Vedea la o diversitate culturala cu potential conflictual.