PRIMARIA COMUNEI VEDEA

Judetul Teleorman

HOTARARI 2021» HCL nr. 1 - privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local -
» HCL nr. 2 - privind aprobarea Planului anual de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pe care le au de efectuat beneficiarii Legii nr. 416 -
» HCL nr. 3 - privind aprobarea modificarii denumirii obiectivului de investitie -
» HCL nr. 4 - privind stabilirea activitatilor desfasurate de persoanele condamnate, care executa sanctiunea prestarii muncii nerenumerate in folosul comunitatii -
» HCL nr. 5 - privind aprobarea participarii la Programul Operational Infrastructura Mare -
» HCL nr. 6 - privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr. 7 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al comunei Vedea -
» HCL nr. 8 - privind stabilirea situatiilor in care pot fi acordate ajutoare de urgenta familiilor si persoanelor aflate in necesitate -
» HCL nr. 9 - privind aprobarea Planului Local de Combatere a Vectorilor - DEZINSECTIE, DEZINFECTIE si DERATIZARE in comuna VEDEA pentru anul 2021 -
» HCL nr. 10 - privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a riscurilor pentru comuna Vedea anul 2021 -
» HCL nr. 11 - privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor si familiilor care sunt marginalizate social si a Programului de masuri pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale -
» HCL nr. 12 - privind analiza stadiului de inscriere a datelor in RA pe anul 2020 si stabilirea Programului de masuri privind eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in RA pentru anul 2021 -
» HCL nr. 13 - privind completarea HCL nr. 7 din 29.06.2012 cuprinzand Norme privind buna convietuire, transportul public si circulatia utilajelor, gospodarirea comunitatii si protectia mediului -
» HCL nr. 14 - privind aprobarea utilizarii partiale a excedentului bugetului local al anului precedent, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pe anul 2021 -
» HCL nr. 15 - privind constatarea dreptului de proprietateprivata al comunei Vedea asupra suprafetei de 1426 mp teren extravilan -
» HCL nr. 16 - privind inlocuirea administratorului SC URBIS VEDEA SRL -
» HCL nr. 17 - privind aprobarea Statutului Comunei Vedea, judetul Teleorman -
» HCL nr. 18 - privind modificarea HCL Vedea nr. 69 din 21.12.2020 privind aprobarea numarului si cuantumului burselor scolare aferente anului scolar 2020-2021 pentu elevi -
» HCL nr. 19 - privind constituirea Grupului de lucru in vederea identificarii asezarilor informale, evaluarii situatiei acestora si sabilirii masurilor necesare la nivelul comunei Vedea -
» HCL nr. 20 - privind revocarea HCL nr. 15 din 19.02.2021 -
» HCL nr. 21 - privind nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea caliateta de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a aperformantelor individuale ale secretarului general -
» HCL nr. 22 - privind modificarea HCL nr. 16 din 19.02.2021 privind inlocuirea administratorului SC URBIS VEDEA SRL -
» HCL nr. 23 - privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pe trim. 1 anul 2021 si stabilirea Plrogramului de masuri privind eficientizarea activitatii de inscriere a datelor din RA -
» HCL nr. 24 - privind aprobarea cotizatiei catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,,Managementul Deseurilor Teleorman,, -
» HCL nr. 25 - privind aprobarea cotizatiei datorate Asociatiri Comunelor din Romania -
» HCL nr. 26 - privind aprobarea cotizatiei catre GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA ,, Campia Burnazului,, -
» HCL nr. 27 - privind stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburanti pentru autovehiculele Primariei comunei Vedea si pentru serviciile publice sub.C.L. Vedea -
» HCL nr. 28 - privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2020 -
» HCL nr. 29 - privind probarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pt trimestrul 1 anu 2021 -
» HCL nr. 30 - privind aprobarea bugetului local al comunei Vedea, jud. Teleorman pe anul 2021 si a estimatrilor pt perioada 2022-2024 -
» HCL nr. 31 - privind indexarea taxelor si impozitelor locale pt anul 2022 -
» HCL nr. 32 - privind acordarea in folosinta gratuita a suprafetei de 12 mp catre SC QUALITY CONSTRUCT SOLUTION SRL -
» HCL nr. 33 - privind stabilirea platii indemnizatiei lunare pentru consilierii locali -
» HCL nr. 34 - privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr. 35 - privind revocarea HCL Vedea nr. 18 din 19.02.2021 -
» HCL nr. 36 - privind rectificarea bugetului local al comunei Vedea, jud. Teleorman pe anul 2021 -
» HCL nr. 37 - privind incheierea Conventiei de colaborare intre Consiliul Local Vedea si Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, filiala Teleorman -
» HCL nr. 38 - privind scaderea din evidentele fiscale ale comunei Vedea, a amenzilor persoanelor izice decedate -
» HCL nr. 39 - privind completarea HCL nr. 7 din 29.06.2012 -
» HCL nr. 40 - privind modificarea si completarea HCL nr. 31 din 14.04.2021 -
» HCL nr. 41 - privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a finantarii obiectivului de investitie -
» HCL nr. 42 - privind aprobarea contului de incheiere a ecercitiului bugetar pt trimestrul 2 anul 2021 -
» HCL nr. 43 - privind rectificarea bugetului local al comunei Vedea, jud. Teleorman pe anul 2021 -
» HCL nr. 44 - privind analiza stadiului de inscriere a datelor in RA pe trim. 2 anul 2021 -
» HCL nr. 45 - privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr. 47 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Vedea in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Vedea -
» HCL nr. 48 - privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala pt perioada 2021-2027 a comunei Vedea -
» HCL nr. 49 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a finantarii obiectivului de investitie -
» HCL nr. 50 - privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pt trim lll anul 2021 -
» HCL nr. 51 - privind rectificarea bugetului local al comunei Vedea pe anul 2021 -
» HCL nr. 52 - privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pe trim lll anul 2021 si stabilirea Programului de masuri privind eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in RA -
» HCL nr. 53 - privind modificarea si completarea HCL nr. 16 din 26.07.2012 -
» HCL nr. 54 - privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii obiectivului de investitie -
» HCL nr. 59 - privind desemnarea unui reprezentant al CL Vedea pentru a participa in calitate de membru al Comisiei de evaluare la concursul pt ocuparea functia de director si director adjunct la Scoala Gimnaziala Vedea -
» HCL nr. 60 - privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr. 61 - privind rectificarea bugetului local al comunei Vedea -
» HCL nr. 62 - privind modificarea si completarea HCL Vedea nr 8 din 19.02.2021 -
» HCL nr. 63 - privind rectificarea bugetului local al comunei Vedea -
» HCL nr. 64 - privind revocarea HCL Vedea nr. 55 din 08.11.2021 -
» HCL nr. 65 - privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pt trm. IV anul 2021 -
» HCL nr. 66 - privind rectificarea bugetului local al comunei Vedea -
» HCL nr. 67 - privind aprobarea modalitatii de plata a serviciului de salubrizare prestat catre populatie si a contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare in comuna Vedea -
» HCL nr. 68 - privind stabilirea impozitelor, taxelor locale si taxelor speciale pt anul fiscal 2022 -
» HCL nr. 69 - privind acordarea facilitatilor in anul fiscal 2022 in cazul contribuabililor- persoane fizice -
» HCL nr. 70 - privind aprobarea casarii -
» HCL nr. 71 - privind aprobarea aderarii comunei Vedea la sistemul de cooperare pt audit -