PRIMARIA COMUNEI VEDEA

Judetul Teleorman

Hotarari 2022» HCL nr. 1 - privind analiza studiului de inscriere a datelor in registrul agricol pe trim IV anul 2021 -
» HCL nr. 2 - privind modificarea organigramei si statului de functii cuprinzand numarul de functii publice si personal contractual -
» HCL nr. 3 - privind organizarea retelei scolare a unitatii de invatamant preuniversitar din comuna Vedea pt anul scolar 2022-2023 -
» HCL nr. 4 - privind nominalizarea de catre Consiliul Local al comunei Vedea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare -
» HCL nr. 5 - privind scaderea din evidentele fiscale ale comunei Vedea a amenzilor persoanelor fizice decedate -
» HCL nr. 6 - privind modificarea si completarea HCL Vedea nr. 66 -
» HCL nr. 7 - privind retragerea din Acordul de cooperare nr. 84 din 03.03.2017 -
» HCL nr. 9 - privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr. 10 - privind aprobarea cotizatiei catre ADI -
» HCL nr. 12 - privind aprobarea cotizatiei catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara AUDIT-TR -
» HCL nr. 13 - privind aprobarea cotizatiei catre GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA Campia Burnazului -
» HCL nr. 14 - privind stabilirea situatiilor in care pot fi acordate ajutoare de urgenta familiilor si persoanelor aflate in situatii de necesitate -
» HCL nr. 15 - privind aprobarea PLANULUI LOCAL DE COMBATERE A VECTORILOR DDD pt anul 2022 -
» HCL nr. 16 - privind aprobarea bugetului local al comunei Vedea -
» HCL nr. 17 - privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor si familiilor care sunt marginalizate social -
» HCL nr. 18 - privind aprobarea Planului de Analiza si acoperire a Riscurilor pt comuna Vedea -
» HCL nr. 19 - privind aprobarea Planului anual de actiuni si lucrari de interes local pt repartizarea orelor de munca pe care le au de efectuat beneficiarii -
» HCL nr. 20 - privind stabilirea activitatilor desfasurate de persoanele condamnate care executa sanctiunea prestarii muncii nerenumerate in folosul comunitatii -
» HCL nr. 21 - privind aprobarea modificarii denumirii obiectivului de investitii -
» HCL nr. 22 - privind desemnarea unui reprezentant al CL Vedea pentru concursul de director si directir adjunct din unitatea de invatamant SCOALA GIMNAZIALA VEDEA -
» HCL nr. 23 - privind aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenti obiectivului de investitie -
» HCL nr. 24 - privind rectificarea bugetului local al comunei Vedea -
» HCL nr. 25 - privind revocarea HCL Vedea nr.8 din 19.01.2022 -
» HCL nr. 26 - privind aprobarea scoaterii la licitatie publica a unui spatiu -
» HCL nr. 27 - privind aprobarea scoaterii la licitatie publica in vederea inchirierii a unui spatiu - farmacie -
» HCL nr. 28 - privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico economici aferenti obiectivului de invastitii -
» HCL nr. 29 - privind declararea cimitirelor de pe raza comunei Vedea -
» HCL nr. 30 - privind actualizarea indicatorilor tehnico economici si a finantarii obiectivului de investitii -
» HCL nr. 31 - privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pe trim. 1 anul 2022 -
» HCL nr. 32 - privind acordarea in folosinta gratuita a suprafetei de 31,15 mp catre SC FLOVAL NVA SRL -
» HCL nr. 33 - privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2021 -
» HCL nr. 34 - privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pt trimestrul l anul 2022 -
» HCL nr. 35 - privind indexarea taxelor si impozitelor locale pentru anu 2023 -
» HCL nr. 36 - privind aprobarea Regulamentului Intern pentru acordarea voucherelor de vacanta -
» HCL nr. 37 - privind revocarea HCL Vedea nr. 32 din 12.04.2022 -
» HCL nr. 38 - privind instituirea dreptului de servitute pentru terenul in suprafata de 31,15mp -
» HCL nr. 39 - privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr. 40 - privind rectificarea bugetului -
» HCL nr. 41 - privind aprobarea rezultatului privind inventarierea generala a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor -
» HCL nr. 42 - privind modificarea organigramei si statului de functii -
» HCL nr. 43 - privind aprobare documentatie tehnica investitie -
» HCL nr. 44 - privind predare amplasament si asigurare investitie -
» HCL nr. 45 - privind bursele scolare -
» HCL nr. 46 - privind aprobarea programului de functionare a iluminatului public -
» HCL nr. 47 - privind aprobare PUZ Sediu Primarie -
» HCL nr. 48 - privind rectificarea bugetului local -
» HCL nr. 49 - privind modificarea HCL Vedea nr. 46 -
» HCL nr. 50 - privind modificarea anexelor la HCL nr. 42 -
» HCL nr. 51 - privind rectificarea bugetului local -
» HCL nr. 52 - privind instituirea dreptului de servitute pentru terenul in suprafata de 36,36 mp catre SC AISA MARIAGE SRL -
» HCL nr. 53 - privind modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat in domeniul public al Comunei Vedea -
» HCL nr. 54 - privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru trimestrul ll anul 2022 -
» HCL nr. 55 - privind rectificarea bugetului local -
» HCL nr. 56 - privind analiza studiului de inscriere a datelor in registrul agricol pe trim ll anul 2022 -
» HCL nr. 57 - privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr. 58 - privind rectificarea bugetului local -
» HCL nr. 59 - privind aprobarea prelungirii prin actul aditional nr 2 cu SC ELZA PHARM SRL -
» HCL nr. 60 - privind modificarea si completarea HCL Vedea nr 44 -
» HCL nr. 61 - privind modificare Anexei la HCL Vedea nr 35 -
» HCL nr. 63 - privind rectificarea bugetului local -
» HCL nr. 64 - privind aprobarea actualizarii devizului generel si a cofinantarii obiectivului de investitie -
» HCL nr. 65 - privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pt trim ll anul 2022 -
» HCL nr. 66 - privind rectificarea bugetului local -
» HCL nr. 67 - privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol -
» HCL nr. 68 - privind desemnarea reprezentantilor CL al comunei Vedea in consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale VEDEA -
» HCL nr. 69 - privind modificarea anexei HCL Vedea nr. 35 -
» HCL nr. 70 - privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr. 71 - privind rectificarea bugetului local -
» HCL nr. 72 - privind intocmirea si tinerea evidentei registrului agricol la nivelul comunei Vedea -
» HCL nr. 73 - privind rectificarea bugetului local al comunei Vedea -
» HCL nr. 74 - privind aprobarea cuantumului burselor scolare aferente anului 2022-2023 -
» HCL nr. 75 - privind rectificarea bugetului local al Comunei Vedea -
» HCL nr. 76 - privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru trimestrul lV anul 2022 -
» HCL nr. 77 - privind aprobarea casarii obiectelor de inventar cu durata normala de utilizare -
» HCL nr. 78 - privind aprobarea participarii comunei Vedea in cadrul Programului Interreg IV-A Romania -Bulgaria -
» HCL nr. 79 - privind rectificarea bugetului local al comunei Vedea -
» HCL nr. 80 - privind stabilirea impozitelor, taxelor locale si taxelor speciale pentru anul fiscal 2023 -
» HCL nr. 81 - privind acordarea facilitatilor in anul fiscal 2023- in cazul contribuabililor - persoane fizice -
» HCL nr. 83 privind - organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar in comuna Vedea pt anul scolar 2023-2024 -