PRIMARIA COMUNEI VEDEA

Judetul Teleorman

Hotararile autoritatii deliberative» HCL nr. 1 - privind aprobarea utilizarii partiale a excedentului bugetului local al anului precedent, privind finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pe anul 2020 -
» HCL nr. 2 - privind analiza studiului de inscriere a datelor in registrul agricol pe anul 2019 si stabilirea Programului de masuri privind eficientizarea activitatii de inscriere a datelor privind registrul agricol pt anul 2020 -
» HCL nr. 3 - privind stabilirea situat̀¦iilor in care pot fi acordate ajutoare de urgenta familiilor si persoanelor aflate in situatii de necesitate conform Legii nr. 416 2001, privind VMG -
» HCL nr. 4 - privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pe care le au de efectuat beneficiarii Legii nr 416-2001, privind VMG -
» HCL nr. 5 - privind aprobarea Planului Local de combatere a vectorilor- DEZINSECTIE, DEZINFECTIE si DERATIZARE in comuna Vedea, pentru anul 2020 -
» HCL nr. 6 - privind acordarea calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale pentru secretarul comunei Vedea, pentru anul 2019 -
» HCL nr. 7 - privind aprobarea contractului cadru de prestare a serviciului de salubritate in comuna Vedea -
» HCL nr. 8 - privind modificarea si completarea HCL VEDEA nr. 68 din 30.12.2019 privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou nascuti de pe raza comunei Vedea, jud. Teleorman -
» HCL nr. 9 - privind aprobarea cotizatiei catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Managementul Deseurilor Teleorman, pentru anul 2020 -
» HCL nr. 10 - privind aprobarea cotizatiei anuale datorata Asociatiei Comunelor din Romania -
» HCL nr. 11 - privind aprobarea cotizatiei catre Grupul de Actiune Locala Campia Burnazului -
» HCL nr. 12 - privind stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburanti pentru autovehiculele Primariei comunei Vedea si pentru serviciile publice subordonate Consiliului Local Vedea -
» HCL nr. 13 - privind aprobarea bugetului local al comunei Vedea, jud. Teleorman pe anul 2020 si a estimarilor pentru perioada 2021-2023 -
» HCL nr. 14 - privind aprobarea organigramei si statului de functii cuprinzand numarul de functii publice si personal contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Vedea -
» HCL nr. 15 - privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor si familiilor care sunt marginalizate social si Programului de masuri pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale pentru anul 2020 -
» HCL nr. 16 - privind aprobarea Regulamentului Intern pentru acordarea coucherelor de vacanta -
» HCL nr. 17 - privind stabilirea activitatilor desfasurate de persoanele condamnate, care executa sanctinea prestarii muncii neremunerate in folosul comunitatii, ca obligatie dispusa de organele juridice -
» HCL nr. 18 - privind aprobarea Planului Urbanistic zonal(PUZ) Constructii pt culte, construire corp chilii P+1 E, imprejmuire, fosa jidanjabilaunitari si Regulamentului de urbanism aferent acestuia -
» HCL nr. 19 - privind aprobarea Organizarii protectiei civile la nivelul unitatii administrativ-teritoriale , comuna Vedea -
» HCL nr. 20 - privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor (PAAR) pentru comuna Vedea, judetul Teleorman, pentru anul 2020 -
» HCL nr. 21 - privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei Vedea, judetul Teleorman -
» HCL nr. 22 - privind aprobarea solicitarii prelungirii perioadei de valabilitate a Scrisorii de garantie bancara din partea FNGCIMM S.A. I.F.N. nr. 91 din 27.05.2019 -
» HCL nr. 23 - privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr. 24 - privind rectificarea bugetului local al comunei Vedea, jud. Teleorman pe anul 2020 -
» HCL nr. 25 - privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2019 -
» HCL nr. 26 - privind revocarea HCL Vedea nr. 66 din 30.12.2019 privind stabilirea impozitelor, taxelor locale si taxelor speciale pentru anul fiscal 2020 -
» HCL nr. 27 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020 -
» HCL nr. 28 - privind rectificarea si completarea HCL Vedea nr. 43 din 27.08.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al comunei VEDEA -
» HCL nr. 29 - privind indexarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2021 -
» HCL NR. 30 - privind modificarea si completarea HCL Vedea nr. 27 din 20.03.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020 -
» HCL nr. 31 - privind modificarea si completarea HCL nr. 7 din 29.06.2012 cuprinzand Normele privind buna convietuire, transportul public si circulatia utilajelor, gospodarirea comunitatii si protectia mediului -
» HCL nr. 32 - privind rectificarea bugetului local al comunei Vedea, jud. Teleorman, pe anul 2020 -
» HCL nr. 33 - privind completarea Registrului inventar al mijloacelor fixe -
» HCL nr. 34 - privind modificarea si completarea HCL Vedea nr. 21 din 12.02.2020 privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei Vedea, judetul Teleorman -
» HCL nr. 35 - privind rezilierea contractului de concesiune nr. 4043 din 01.09.2004 incheiat cu CMI Margarint Emil -
» HCL nr. 36 - privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru trimestrul I anul 2020 -
» HCL nr. 37 - privind modificarea si completarea HCL Vedea nr. 16 din 12.02.2020 privind aprobarea Regulamentului Intern pentru acordarea voucherelor de vacanta -
» HCL nr. 38 - privind rectificarea bugetului local al comunei Vedea, pe anul 2020 -
» HCL nr. 39 - privind aprobarea instructiunilor pentru distrugerea buruienii ambrozia si pentru prevenirea raspandirii acesteia pe raza comunei Vedea -
» HCL nr. 40 - privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr. 41 - privind modificarea si completarea HCL Vedea nr. 68 din 30.12.2019 privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou nascuti pe raza comunei Vedea -
» HCL nr. 42 - privind scaderea din evidentele fiscale ale comunei Vedea, a amenzilor persoanelor fizice decedate -